I Etap szkolny

Przedmiot konkursu: praca plastyczna propagująca higienę jamy ustnej i profilaktykę
próchnicy lub przedstawiająca miesięczny plan szczotkowania zębów pod hasłem
„Zęby myj, radośnie żyj”.
Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wśród dzieci szkół podstawowych zasad higieny jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zęby.
Uczestnikami konkursu są uczniowie II klas wrocławskich szkół podstawowych.
Praca plastyczna powinna dotyczyć tematyki prawidłowej higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy lub przedstawiać miesięczny plan szczotkowania zębów.

 Zadania dla uczestników konkursu:
        Do konkursu należy zgłaszać tematyczne prace wykonane przez dzieci:
                        w technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki,
                        format: A-4, A-3
                        materiał: papier, karton (mogą być kolorowe).

Komisja szkolna wyłoni trzech laureatów, a wybrane prace wezmą udział w II etapie konkursu międzyszkolnego.
Prace należy oddać do 26 października do P. Agnieszki Kamińskiej s. 305

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

zapisy do 23 października 2018r. u swoich polonistów

Konkurs odbędzie się 14 listopada 2018r. szczegóły na stronie: www.olimpus.edu.pl

Grafiki zajęć pozalekcyjnych:
 
Szczegóły po kliknięciu nazwy dnia
 
Strona 1 z 20