Ogólnopolski Konkurs Matematyczny - Kangur Matematyczny

kangur2017

Zapraszamy uczniów klas 2-7 do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Kangur Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 9 zł
(wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).

Zapisy i wpłaty do 5 stycznia 2018r.:
klasy 2 i 3 u wychowawców, klasy 4-7 u nauczycieli matematyki.

Termin konkursu: 15 marca 2018r.
Regulamin konkursu oraz bezpłatne arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie
www.kangur-mat.pl
Koordynatorem konkursu w szkole jest pani Kinga Wiśnik.

Zapraszamy serdecznie!

Czytany 300 razy