SZANOWNI RODZICE /OPIEKUNOWIE PRAWNI

Z ofertą ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NIEODPŁATNYCH dla klas 1-7 można zapoznać się TUTAJ

Grafik i rodzaj zajęć nieodpłatnych, wywieszony został również na tablicy obok sekretariatu. 

Z ofertą z CERAMIKI dla klas 1-7 można zapoznać się TUTAJ