DYREKTOR SZKOŁY
p. Dariusz Kopaczewski

Dyżur dla rodziców
w każdy czwartek w godz. 13:00 – 18:00

 

WICEDYREKTORZY SZKOŁY
p. Barbara Gaczyńska-Cukier
p. Anna Tylkowska