Sekretariat

W sekretariacie:

1. Zwrot należności za zakupione bilety (doładowania do URBAN CARD) dla uczniów dojeżdżających do szkoły (odległość powyżej 4 km)
W związku z uchwałą, podjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny, o podatku od towarów i usług, z dniem 01-01-2014 nie otrzymacie Państwo FV za bilet, która wystawiona będzie na Szkołę Podstawową nr 20 im.Orła Białego. Od nowego roku na fakturach, które pobieracie Państwo z BOK UrbanCard, nabywcą jest rodzic / opiekun prawny ucznia. Dane na fakturze to imię , nazwisko i adres ( zamieszkania lub zameldowania) bez konieczności podawania NIP.

Sposób opisania przez Państwa faktury ( na jej odwrocie ) pozostaje bez zmian.
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WŁASNORĘCZNYM PODPISIE
POD ZAMIESZCZONYMI PEŁNYMI DANYMI DO PRZELEWU .

2. Informacje o obiadach

3. Wyrabianie legitymacji szkolnych:
Do wyrobienia legitymacji szkolnej niezbędne jest posiadanie aktualnego zdjęcia, które należy podpisać.
Legitymacje szkolne wyrabiać mogą uczniowie klas 1 – 7. Wyrobiona legitymacja powinna służyć uczniowi przez cały okres nauki w szkole.

4. Przedłużanie ważności legitymacji:
Legitymacja szkolna ważna jest do 30 września każdego roku. Przedłużanie ważności tego dokumentu odbywa się corocznie w ostatnim tygodniu września.

5. Karty wypadku:
Ubezpieczony uczeń może starać się o odszkodowanie z tytułu doznanego wypadku. Wniosek pobiera się po zakończeniu leczenia i po jego wypełnieniu składa w oddziale PZU.

6. Wyrabianie karty rowerowej:
Karta rowerowa wyrabiana jest po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które ukończyły 10 lat.
Do wyrobienia karty rowerowej niezbędne jest posiadanie aktualnego zdjęcia, które należy podpisać.


Kadra Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego:

Katarzyna Staniucha - Specjalista ds. uczniowskich
tel. 71/7986844

Alicja Janiszewska - obsługa sekretariatu
tel. 71/7986844

 

Czytany 2659 razy