Kierownik świetlicy
Agnieszka Ochalik

Wychowawcy świetlicy
Natalia Gosiewska
Zuzanna Mrzygłód
Agnieszka Ochalik
Iwona Paczkowska
Anna Piotrowska
Katarzyna Skrzypacz
Alicja Stefanowska
Lilia Ślepecka
Krystyna Świeściak
Urszula Zegadło