KIEROWNIK ŚWIETLICY
Agnieszka Ochalik

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Aneta Daniel
Monika Kędzior
Małgorzata Maligranda
Zuzanna Mrzygłód
Katarzyna Niedziela
Agnieszka Ochalik
Anita Piechnik
Gabriela Pisula
Katarzyna Skrzypacz
Leszek Stefanowski
Aleksandra Szczygieł
Monika Wudyka
Urszula Zegadło