Termin

Rodzaj spotkania

12 września  g.17:00           kl.0-3

13 września  g.17:00           kl.4-7

Spotkanie z wychowawcą.

12 września  g.18:00

Spotkanie wychowawców świetlicy z  rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.

24 października  g.17:00    kl.0-3

25 października  g.17:00    kl.4-6

Spotkanie z wychowawcą.

Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

12 grudnia  g.17:00             kl.0-3

13 grudnia  g.17:00             kl.4-6

Spotkanie z wychowawcą.

Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

30 stycznia  g.17:00            kl.0-3

31 stycznia  g.17:00            kl.4-7

Spotkanie z wychowawcą – zakończenie semestru.

Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

13 marca  g.17:00               kl. 0-3

14 marca  g.17:00               kl. 4-6

Spotkanie z wychowawcą.

Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

8 maja  g. 17:00                  kl. 0-3

9 maja  g.17:00                   kl. 4-6

Spotkanie z wychowawcą.

Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

Dyrekcja szkoły serdecznie zaprasza rodziców na spotkania w następujących terminach:

• Obecne klasy 1, 2, 3

• Obecne klasy 4, 5, 6

• 08.06.17 r. godz.18:00

• 08.06.17 r. godz.19:15

 SALA GIMNASTYCZNA

• Przyszłoroczne klasy 1

• Przyszłoroczne oddziały 0

• 12.06.17 r. godz.18:00

• 12.06.17 r. godz.19:15

 SALA 30