KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE OBIADÓW: 71 798 68 44 w. 114

Aby zapisać dziecko na obiady należy dostarczyć do pokoju kierownika gospodarczego (obok sekretariatu) 2 egzemplarze dokładnie wypełnionej umowy (klasy 1-8) lub deklaracji (klasa 0).. Można ją pobrać poprzez linki umieszczone poniżej.


Chcąc wydrukować umowę kliknij poniższy link:
UMOWA OBIADOWA kl. I-VIII

DEKLARACJA kl. 0


Koszt obiadu (I i II danie): 6,50 zł (umowa dotyczy wyłącznie pełnych obiadów – dwa dania).
W przypadku alergików, diabetyków, itp. należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie.


Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca, z góry (przykład: do 10 marca należy dokonać wpłaty za miesiąc marzec), przelewem na rachunek bankowy szkoły.


Nr konta: 70 1020 5226 0000 6902 0416 3945


Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty jest przekazywana rodzicowi w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez rodzica adres e-mail oraz dodatkowo można ją uzyskać pod numerem telefonu:

71 798 68 44 w. 114.

 

OPŁATA ZA OBIADY

miesiąc:
wrzesień 2018
ilość dni:
klasy 1-8:   15 dni (10-28 września 2018)
należna kwota:
klasy 1-8:   15 x 6,50 zł =   97,50 zł
 

 JADŁOSPISY:

Jadłospis na dni zerówki - 17.09 - 28.0917.09 - 28.09

Jadłospis na dni I-VIII - 17.09 - 28.0917.09 - 28.09

Jadłospis na dni - 27.08-31.08