Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Status: Trwa nabór wniosków

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, że 19.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

Umowa o powierzenie Grantu:
§ 4 ust. 1 pkt 3 – otrzymuje brzmienie: przekazanie zakupionego sprzętu na własność oraz usług/oprogramowania nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego;
Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją.

Jednocześnie, w przypadku gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany.

Szczegóły na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

- Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu

- Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

- Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,
które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

 Propozycja Rady Rodzicow dotycząca ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022 

 Compensa NNW ulotka

 

Więcej szczegółów na stronie ubezpieczyciela pod adresem

https://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=15517341-1658-4b82-b40a-fd0e5bf585da

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 9 lipca w godzinach 8:00 - 15:00 w SEKRETARIACIE Szkoły.
Zaświadczenia będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości.
W kolejnych dniach odbiór ww. zaświadczeń będzie możliwy w godzinach 9:00 - 14:00

Dyrektor Szkoły

Strona 1 z 16