Dolnośląscy uczniowie od kilku lat porządkują kresowe nekropolie,
a w październiku zbierają znicze i w ten sposób inaugurują kolejną edycję akcji
Studia Wschód – programu TVP Wrocław:
MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.

Nasza szkoła po raz kolejny włącza się w akcję „Znicze”.

W dniach 18 – 24.10.2017 przeprowadzimy zbiórkę zniczy. Prosimy, by uczniowie gromadzili przyniesione do szkoły lampki w klasie, którą się opiekują (w kartonowym pudełku).
UWAGA! Znicze powinny mieć kolor biały lub czerwony.

Zapraszamy do włączenia się w akcję.
Szkolni koordynatorzy: A. Strembicka, J. Szczepanek

 

 1 miejsce  Martyna Miksiewicz 3b
 2 miejsce   Adam Pabijańczyk 3c
 3 miejsce   Jaśmina Osiadacz 3g
 4 miejsce   Maja Siejko 3f

 

Gratulujemy!!

Zapraszamy uczniów klas 2-7 do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Alfik Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 9 zł
(wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).

Zapisy i wpłaty: klasy 2 i 3 u wychowawców, klasy 4-7 u nauczycieli matematyki.
Termin konkursu: 22 listopada 2017r.
Regulamin konkursu oraz bezpłatne arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie
www.jersz.pl
Koordynatorem konkursu w szkole jest pani Katarzyna Bednarek.

 

Zapraszamy serdecznie!

Zapraszamy do lektury nowego numeru gazetki szkolnej.

dwudziestka news nr 1

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.
Celem olimpiady jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dniu 14-11-2017 r.

Zgłoszenia przyjmują poloniści do 23-10-2017 r.
Koszt – 8,50zł.

Szczegóły na: www.olimpus.edu.pl/mitologia

Z ogromną przyjemnością informuję, że decyzją Prezydenta Wrocławia uczennicy naszej szkoły Dominice Gasikpuchar

przyznano na rok szkolny 2017/2018 stypendium jednorazowe w wysokości 600 zł w zakresie twórczości i edukacji artystycznej.

Dominice, jej Rodzicom oraz Nauczycielom składamy gratulacje.

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20

Cele konkursu

1. Propagowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad interpunkcyjnych języka polskiego.
2. Zmobilizowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem własnych kompetencji językowych.
3. Popularyzacja poprawnej pisowni w języku ojczystym.
4. Rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego.
5. Poprawa efektywności kształcenia w szkole - podwyższenie wyników sprawdzianów, diagnoz, konkursów polonistycznych.

Nagrody
 
1. MISTRZOWIE INTERPUNKCJI otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu.
2. Nagrodzeni zostaną także WICEMISTRZOWIE INTERPUNKCJI.
3. Wyróżnieni uczniowie otrzymają również cząstkowe oceny celujące z języka polskiego.
 

Zapraszają organizatorzy konkursu

Joanna Szczepanek   – nauczycielka języka polskiego,
Magdalena Boberska – nauczycielka języka polskiego

MISTRZ INTERPUNKCJI regulamin 2017 18

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

         Mamy ogromną przyjemność poinformować całą społeczność szkolną, o przyznanych przez Radę Miejską stypendiach, uczniom naszej szkoły :
- Emilii Wnuk z klasy 5c
- i Konradowi Dworniczakowi z klasy 7a.

Uczniowie otrzymali stypendia w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA”.
Wysokość przyznanych stypendiów wynosi 150 zł miesięcznie, przez okres 10 miesięcy w roku szkolnym 2017/2018.
 
       Wymienionym Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 20

 

stypendia1 stypendia2  stypendia3 stypendia4

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) informuję o następujących terminach dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w roku szkolnym 2017/2018:

- 13.10.2017 r.,
- 02.11.2017 r.,
- 30.04.2018 r.,
- 02.05.2018 r.,
- 01.06.2018 r.

Jednocześnie informuję, że w w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo -opiekuńcze.

Dyrektor szkoły

Cele konkursu:
    • zdobywanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,
    • rozwijanie wiedzy o języku,
    • zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny i frazeologii
    • dbanie o poprawność własnych wypowiedzi,
    • dbanie o kulturę języka polskiego,
    • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych,
    • uczenie rywalizacji w miłej, przyjaznej atmosferze.

Adresaci konkursu:
Wszyscy uczniowie klas IV- VII.

Zwycięzca konkursu (osoba z najwyższą liczbą punktów) otrzymuje tytuł Mistrza Złotego Pióra oraz  nagrodę ufundowaną przez Dyrektora SP20.

Więcej informacji znajduje TUTAJ

Strona 9 z 16