Zajęcia z Koła TALENT rozpoczynają się 1 października 2018 r.
Listy z podziałem na grupy znajdują się na tablicy informacyjnej przy sekretariacie.

Zapraszamy uczniów klas 0 – 8 do udziału w szkolnym etapie
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”.

Prace należy oddawać katechetom do dnia 21.09.2018r.

RegulaminJP2

"Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wybrała ubezpieczyciela COMPENSA. Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia

42 zł - 12000 zl
50 zł - 15000 zł

Wpłaty na ubezpieczenie można dokonywać na konto Rady Rodziców tytułem
(imię i nazwisko klasa PESEL wariant ubezpieczania).

Błędne wpłaty będą zwracane!!!!

Skarbnik klasowy zbiera listy z podpisami rodziców i dostarcza w zaklejonej kopercie do sekretariatu
lub rodzic sam podpisuje listę indywidualną i także w kopercie do sekretariatu.

Wpłaty na ubezpieczenie zbieramy w terminie nie przekraczającym 22 września, listy z podpisami do dnia 26 września.

- Karta Produktu
- Obowiazek Informacyjny ADO
- OSWIADCZENIA GRUPOWE OWU
- OSWIADCZENIA INDYWIDUALNE OWU
- OWU NNW Szkolne III rodo
- Ubezpiecz_SP 20 Wroclaw_42 zl_oferta
- Ubezpiecz_SP 20 Wroclaw_50 zl_oferta

UWAGA!
W tym roku nie obowiązuje zniżka na ubezpieczenie drugiego i następnych dzieci w rodzinie
Strona 2 z 20