Zebranie Rady Rodziców odbędzie sie w poniedziałem 21 września o godzinie 17:00 

Dariusz Libner

15 września 2020 r.  godz. 17.00
0A - s. 101
0B - s. 102
1A - s. 104
1B - s. 201
1C - s. 202
1D - s. 203
1E - s. 204
1F - s. 205
2A - s. 301
2B - s. 302
2C - s. 303
2D - s. 304
2E - s. 305
 
15 września 2020 r.  godz. 17.10
3A - s. 14
3B - s. 13
3C - s. 25
3D - s. 30
3E - s. 20
4A - s. 27
4B - s. 24
4C - s. 12
4D - s. 19
4E - s. 26
Wymienione sale będą otwarte 10 minut przed spotkaniem.
Rodzice dzieci przedszkolnych będą mogli przejść do nich wejściem bocznym, natomiast rodzice uczniów pozostałych klas, wejściem głównym.
 
O godzinie 18.00, w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci korzystających ze świetlicy.
 
16 września 2020 r. godz. 17.00
5A - s. 14
5B - s. 13
5C - s. 12
5D - s. 25
6A - s. 19
6B - s. 26
6C - s. 24
6D - s. 30
6E - s. 31
6F - s. 40
 
16 września 2020 r. godz. 17.30
7A - s. 20
7B - s. 23
7C - s. 1
7D - s. 8
7E - s. 24
7F - s. 301 nowe skrzydło
7G - s. 302 nowe skrzydło
7H - s. 303 nowe skrzydło
8A - s. 304 nowe skrzydło
8B - s. 305 nowe skrzydło
8C - s. 201 nowe skrzydło
Wymienione sale będą otwarte 10 minut przed spotkaniem.

Dyrekcja szkoły
SZANOWNI PAŃSTWO.
      W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021, zapraszam rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 20.
      Ze względów bezpieczeństwa związanych z trwającą pandemią koronawirusa, spotkanie odbędzie się w trzech turach:
- godz. 17:00 spotkanie z rodzicami klasy 1A, 1B, 1C,
- godz. 18:00 spotkanie z rodzicami klasy 1D, 1E, 1F.
- godz. 19:00 spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych,
 
Listy imienne z podziałem na oddziały będą wywieszone w przedsionku szkoły
24 i 25 sierpnia, w godz. 7.00 – 17.30.
 
Informacje organizacyjne.
- wejście do sali gimnastycznej bezpośrednio z podwórza,
- na terenie szkoły obowiązuje używanie maseczki ochronnej.

Dyrektor szkoły

       Dariusz Kopaczewski

Strona 8 z 42