Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Alfik Humanistyczny.

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 12 zł.
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo
w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział
i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

Zapisy i wpłaty do 25 listopada: klasy 1,2 i 3 u wychowawców, klasy 4-8 u nauczycieli języka polskiego.

Termin konkursu: 8 grudnia 2021r. godz. 09:00-10:00

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie

www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

Koordynatorzy konkursu
Agnieszka Strembicka
Marta Baura
Wanda Kruk

 

Nasi uczniowie wykonali piękne plakaty na konkurs plastyczny "Bądźmy EKO dla Wrocławia". Konkurs pod patronatem Prezydenta Wrocławia. Jedną z możliwości otrzymania nagrody jest głosowanie internetowe.

Prosimy o oddanie głosów na naszych uczniów na stronie www.fbserwiskonkurs.pl.

Konieczna jest rejestracja. Każdy może oddać w ciągu dnia 10 głosów.

Nagroda jest nie tylko dla uczestnika, ale i dla szkoły.

Głosowanie trwa od 2.11.21 do 19.11.21 do godz.12.00.
Liczymy na Państwa głosy i z góry dziękujemy

Uczestnicy
i opiekunka konkursu
Elżbieta Ziółkowska

 

 

 

W dniach 18.10 do 22.10 nasz szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie
Tydzień Uczniowskiej Supermocy.
Podczas tego tygodnia uczniowie utwierdzali się w swoich super mocach. Zwracali uwagę na swoje mocne strony, talenty, pozytywnie się motywowali do realizacji celów.

Tegoroczna akcja w naszej szkole miała, tytuł „Moja droga na szczyt”.

start

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego

zaprasza uczniów klas II i III do wzięcia udziału w jesiennym konkursie literackim
pt. „Tajemnicze wrota SP 20”


Cele konkursu:
   - zachęcenie miłośników pisania do „ujawnienia się”;
   - stworzenie możliwości debiutu w twórczości literackiej dzieci;
   - rozwijanie umiejętności literackich, wrażliwości i wyobraźni;
   - wzbogacanie języka ojczystego.
Zasady uczestnictwa:
   - Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie opowiadania dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach;
   - Jeden autor może reprezentować swym nazwiskiem tylko jedną pracę;
   - Ilość stron: dowolna;
   - Forma pracy: opowiadanie;
   - Pracę należy podpisać (imię, nazwisko, klasa);
   - Utwór należy napisać odręcznie;
   - Praca powinna posiadać szatę graficzną, która będzie jej dodatkowym walorem, podlegającym ocenie;
   - Utwór należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2021 r. do świetlicy (sala 202)
Kryteria oceniania:
   - twórczy charakter utworu;
   - zgodność z tematyką;
   - poprawność stylistyczna i językowa;
   - poziom literacki pracy;
   - samodzielność i oryginalność;
   - ogólna estetyka, kaligrafia;
   - pomysłowość szaty graficznej;

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Koordynatorzy konkursu:
Zuzanna Mrzygłód
Małgorzata Maligranda

 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

Alfik Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 12 zł
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo
w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział
i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu

Zapisy i wpłaty do 8 listopada: klasy 1,2 i 3 u wychowawców, klasy 4-8 u nauczycieli matematyki.

Termin konkursu: 24 listopada 2021r. godz. 09:00-10:30

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

Koordynatorzy konkursu
Katarzyna Bednarek
Anna Kwiatkowska

Strona 8 z 48