Zapraszamy do udziału w konkursie literackim przeznaczonym dla klas IV - VII pt.: "Przygody krasnala Życzliwka"

Zasady: Praca powinna być napisana na komputerze - maksymalnie 2 strony A4, wielkość czcionki 13 lub 14. Treść powinna dotyczyć ciągu dalszego przygód Życzliwka z bajki pt. " Jak krasnal Życzliwek wyruszył w świat" Joanny Rańdy. Bajkę można znaleźć tu:
https://www.wroclaw.pl/dzien-zyczliwosci/bajka-o-zyczliwku-i-wiersz-poczytaj-dzieciom/
Na prace czekamy do 1 grudnia 2017 r. Prosimy o oddawanie ich p. Magdalenie Boberskiej.

Przedstawiamy nowy numer gazetki. Miłej lektury!

Link do pobrania gazetki:

Dwudziestka News

ALFIK MATEMATYCZNY
odbędzie się 22.11.2017r. tj. w środę w godz. 13:00 – 14:30.

Przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas:
Sala 23 – klasa 3b, 3c, 3d, 3e, 4e, 4f, 4g, 4h
Sala 24 – klasa 7a, 7b, 7c
Sala 25 – klasa 2a, 2b, 5c, 6a
Sala 26 – klasa 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 6b
Sala 27 – klasa 2c, 2d, 3f, 3h
W czasie trwania konkursu uczeń powinien mieć ze sobą czarny długopis oraz ołówek. Może też mieć czystą kartkę
i wykorzystać ją jako brudnopis. Uczniowie nie mogą korzystać w czasie pracy z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora i środków łączności, w tym z telefonów komórkowych, smartfonów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy uczniów klas 5-7 do udziału w konkursie.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, lecz będą pisali testy konkursowe oraz będą klasyfikowani łącznie z uczniami klas piątych.
Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest dostarczenie podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody do 17 listopada 2017r. szkolnemu koordynatorowi konkursu
p. Klaudii Froch.

I etap szkolny konkursu odbędzie się 21.11.2017r.

Regulamin konkursu dostepny jest TUTAJ

ALFIK

Alfik Humanistyczny odbędzie się 13 grudnia 2017.

Zgłoszenia do 22 listopada przyjmują polonistki.
Koszt – 8,50zł

Zapraszamy do udziału.

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas IV – VII.
     Po zakończeniu bieżącego roku szkolnego 2017/2018, chcielibyśmy w szczególny sposób wyróżnić uczniów klas IV – VII, którzy swoją postawą oraz osiągniętymi wynikami w największym stopniu wpłyną na kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 20.
     W tym celu pragniemy zorganizować niezapomnianą dla dzieci atrakcję, jaką powinna być kilkudniowa wycieczka do Włoch. Trasa wycieczki wiedzie przez Wenecję, Padwę, Watykan, Asyż, z wypoczynkiem nad morzem. W Watykanie przewidziany jest udział w Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra z Papieżem Franciszkiem.
     Zakładamy dofinansowanie do każdego ucznia w wielkości co najmniej w 50% .
     Z listą zakwalifikowanych uczniów, zapoznamy ich rodziców w drugiej połowie maja 2018 r., a następnie wyniki podamy do wiadomości społeczności szkolnej.
     Wytypowaniem uczestników zajmie się specjalnie powołana komisja złożona z pracowników szkoły.
     Kryteria wyboru uczniów, z którym rodzice zostali zapoznani podczas ostatniego spotkania z wychowawcą zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń naprzeciwko sekretariatu szkoły.
     
     Wszystkim Uczniom życzymy samych sukcesów i najwyższych osiągnieć dydaktycznych.


Wyjazd zakwalifikowanych uczniów nie jest obowiązkowy.

Dyrekcja szkoły

Wenecja, Padwa, Rzym, Watykan, Asyż, wypoczynek nad morzem

1 dzień (niedziela): wyjazd z Wrocławia o godz. 00.00, nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. Przyjazd na parking do Punta Sabbioni w godz. przedpołudniowych, stąd wypłynięcie łodzią do Wenecji, zwiedzanie miasta: Plac i Bazylika Św. Marka, Most Rialto, Pałac Dożów, Most Westchnień, Kampanilla, spacer wzdłuż wąskich, malowniczych uliczek oraz wizyta na targu, czas wolny. Powrót łodzią na parking, przejazd do hotelu w miejscowości Lido di Jesolo, wypoczynek nad morzem, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

WIĘCEJ INFORMACJI PO KLIKNIĘCIU W OBRAZEK

wlochy

 

źródło obrazów: internet

Dyrekcja SP 20 im. Orła Białego
ogłasza konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną
(nadającą się do powieszenia na choinkę szkolną)
Uwaga! Nie używamy styropianowych gotowych elementów.

ozdoba

R  E  G  U  L  A  M  I  N      K  O  N  K  U  R  S  U

§1. Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej.

§2. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych:

I - uczniowie oddziałów zerowych i klas 1;
II - uczniowie klas 2-3;
III - uczniowie klas 4-7;
IV - Rodzice uczniów SP 20 im. Orła Białego;
V - Pracownicy SP 20 im Orła Białego.

§3. S a m o d z i e l n a praca ucznia musi być wykonana na terenie szkoły. Rodzice, Pracownicy szkoły mogą swoją ozdobę wykonać poza terenem szkoły.

§4. Każdy uczeń/ osoba dorosła może oddać na konkurs tylko jedną pracę. Ozdoba musi posiadać zawieszkę, ponieważ będzie umieszczona na choince szkolnej.
Nie może być wykonana z gotowych elementów styropianowych!

§5. Zakwalifikowana do drugiego etapu praca, musi mieć przypiętą kartkę pobraną z sekretariatu szkoły (koniecznie!), ponieważ będzie na niej umieszczony numer oraz następujące dane:

a) Uczeń:
-imię i nazwisko dziecka;
-oddział;
-czytelny podpis nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub innego pracownika szkoły, oświadczającego, że praca była wykonana przez ucznia samodzielnie na terenie placówki;
b) Rodzic:
-nazwisko i imię;
-oddział, do którego uczęszcza dziecko osoby oddającej pracę;
c) Pracownik szkoły:
-nazwisko i imię.

§6. I etap konkursu:
Uczniowie oddziałów klas 1-7 oraz „zerówek” wykonują prace w szkole. Następnie, w obecności wychowawcy, wybierają od 3 do 5 ozdób, kwalifikując je w ten sposób, do drugiego etapu. Wychowawca przypina, do każdej z nich, kartkę pobraną z sekretariatu szkoły. Podpisane prace przynosi do 5 grudnia 2017 r. do gabinetu wicedyrektorów. Ozdoby dostarczone po tym terminie, nie będą oceniane w drugim etapie.
Uwaga! Osoby dorosłe przekazują swoje prace bezpośrednio do sekretariatu szkoły- do 05.12.2017r.

II etap konkursu:
Komisja powołana przez Dyrekcję szkoły typuje najładniejsze prace do nagród. Oceniane będą przede wszystkim: estetyka wykonania, pomysł, oryginalność.

§7. Planowane ogłoszenie wyników - do 20 grudnia 2017r. Dla wykonawców najładniejszych prac (w każdej z pięciu kategorii wiekowych), Dyrekcja szkoły przewidziała nagrody, które zostaną wręczone na apelu motywacyjnym, w salach lekcyjnych lub w czasie zebrań.

 

Dyrekcja SP 20 im Orła Białego

Z przyjemnością informujemy, że Miedzyświetlicowy Konkursu Plastyczny „Jesienne fantazje” został rozstrzygnięty.

I MIEJSCE
Praca zbiorowa uczniów z SP 76:
Wiktoria Gajda
Jakub Jarlaczyk
Tymon Garbiec

II MIEJSCE
Patrycja Kowalczyk z SP 80

III MIEJSCE
Weronika Kozłowska z SP 80
Praca zbiorowa uczniów z SP 20
Martyna Żurawska
Borys Jania

 

WYRÓŻNIENIA
Małgorzata Kosiarz z SP 113
Amelia Fidelak z SP 109
Gabriela Górnicka z SP 80
Lena Gwoździk z SP 36
Laura Andrzejewska z SP 36
Zuzanna Gorajek z SP 20
Maria Połczyńska z SP 20
Anna Szyjkowska z SP 20

 

Gratulujemy laureatom.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy.

Jesienne fantazje1 Jesienne fantazje2 Jesienne fantazje3 Jesienne fantazje4

DYPLOM28   października   2017 r.  w  Szkole  Podstawowej   nr  44  we  Wrocławiu  odbył  się

 IX Międzyszkolny Konkurs „ Zawsze Zdrowi”. W konkursie wzięło udział 11 szkół przynależących   do  Wrocławskiej   Sieci Szkół  Promujących  Zdrowie.  Konkurs składał się

z  2 etapów: eliminacji, podczas której uczniowie indywidualnie rozwiązywali test oraz  finału, w którym drużyna wspólnie rozwiązywała zadania. Do finału weszło 6 szkół, w tym drużyna z naszej szkoły. Reprezentacja  SP 20 w składzie: Martyna Miksiewicz z kl.3b, Adam Pabijańczyk  z kl.3c oraz Maja Siejko z 3 f zajęła II miejsce.

Gratulujemy!

 

  

 20171028 111320 20171028 111328 IMG 0297

Strona 8 z 16