REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH SP nr 20

1. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień wg indywidualnego planu dla każdego ucznia, przeciętnie 2 razy w miesiącu. Kilka osób ze złożoną wadą wymowy ma zajęcia 4 razy w miesiącu.

2. Uczeń przynosi na zajęcia zeszyt 16 kartkowy w kratkę. Zeszyt obowiązuje przez cały okres trwania terapii. Gdy jeden się kończy dokładamy drugi.

3. Informację o czasie zajęć ( data, godzina) logopeda przekazuje na zawiadomieniu lub wpisuje do zeszytu zajęć logopedycznych.

4. Uczeń w domu wykonuje zalecone ćwiczenia pod opieką osoby dorosłej ( najlepiej codziennie) oraz powtarza ćwiczenia wcześniej opracowane.

5. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach rodzic usprawiedliwia pisemnie w zeszycie zajęć logopedycznych.

6. Czterokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach powoduje skreślenie z listy i uniemożliwia kontynuowanie terapii.

 

Tygodniowy Plan Pracy w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 10:00 - 15:00
Wtorek    12:00 - 15:00
Środa  11:00 - 15:00
Czwartek  11:00 - 15:00