PIERWSZY ETAP KONKURSU JUŻ ZA NAMI!

Komisja konkursowa wyłoniła 10 propozycji imienia dla krasnala.

 Oto one:

1. Dobromił

2. Dwudziestek

3. Edukacjusz

4. EuGeniusz

5. Kamionek

6. Kopaczek

7. Krasnomir

8. Podstawówek

9. Szkolniaczek

10. Szczęśliwek

      Zachęcamy do udziału w drugim etapie konkursu, w którym głosujemy na jedną z dziesięciu powyższych propozycji imienia.

 Uczniowie oddają głos na karteczkach dostępnych u wychowawców klas, pozostali chętni – na karteczkach konkursowych dostępnych na portierni szkolnej.

      Drugi etap trwa do czwartku 09 lutego 2017 włącznie.

      10 lutego 2017 roku finał konkursu- poznamy imię naszego krasnala oraz jego autora/ autorkę / autorów.  Tego dnia rozlosujemy również 5 nagród dodatkowych.

W losowaniu wezmą udział wszyscy uczniowie biorący udział w naszym „ krasnalowym” konkursie. :-)


 

Wolontariusze POMAGAM INNYM wraz z opiekunami zapraszają na kiermasz rzeczy niepotrzebnych, który odbędzie się
1 i 2 lutego 2017r. oraz na kiermasz walentynkowy - 9 lutego.

 

Zabrane pieniądze przekażemy
na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.


 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

zaprasza do wzięcia udziału w szkolnym konkursie pt.

 

„Krasnal pyta: jak mam na imię?”

 

Cele konkursu:

  • zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w wyborze imienia dla naszego krasnala
  • rozwijanie wrażliwości na wydarzenia wpisane w życie szkolnej społeczności
  • pobudzanie wyobraźni
  • promowanie Szkoły poprzez działania związane z wpisaniem naszego krasnala na oficjalną mapę wrocławskich krasnali

Zasady uczestnictwa:

  • Konkurs jest skierowany do całej społeczności naszej Szkoły
  • Wybór imienia odbędzie się w dniach 30.01.2017- 10.02.2017 i będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap: 30.01.2017- 03.02.2017 do godz. 10.00: uczestniczą tylko uczniowie

W pierwszym etapie uczniowie zgłaszają propozycje imienia dla krasnala wypełniając karteczki konkursowe, dostępne u wychowawcy klasy. Każdy wychowawca gromadzi  - w otrzymanej uprzednio kopercie - zgłaszane przez uczniów propozycje imienia, wrzucając ją następnie do przeznaczonej na ten cel skrzynki. Każdy uczeń ma prawo zgłoszenia tylko 1 propozycji imienia.

Po zakończeniu pierwszego etapu nastąpi wyłonienie dziesięciu najciekawszych propozycji imienia. Wyboru dokona specjalnie powołana do tego celu komisja.

II etap: 06.02.2017- 09.02.2017: uczestniczy cała społeczność szkolna

Drugi etap obejmuje głosowanie na jedną z dziesięciu wybranych przez komisję propozycji imienia. Forma głosowania uczniów- jak w pierwszym etapie. Pozostali członkowie społeczności szkolnej oddają swój głos pobierając karteczkę do głosowania na portierni szkolnej i wrzucając ją bezpośrednio do skrzynki konkursowej. Propozycja imienia, która zgromadzi najwięcej głosów stanie się imieniem naszego szkolnego krasnala.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek 10 lutego 2017 roku.

 

Kryteria oceniania:

  • zgodność z tematyką szkolną
  • oryginalność i pomysłowość

Nagrody:

  • Nagrodę główną otrzyma autor ostatecznie wybranego imienia
  • 5 nagród dodatkowych: upominki zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie

Szczegóły przebiegu konkursu będzie można śledzić na okolicznościowej gazetce umieszczonej przy wejściu głównym naszej Szkoły oraz na naszej stronie internetowej.

Życzymy miłego i twórczego uczestnictwa w konkursie 

 

Dyrekcja Szkoły oraz koordynator konkursu- Agnieszka Ochalik


 

W dniu 24.01.2017r. w naszej Szkole odbył się
Konkurs Recytatorski kierowany do uczniów klas 2.
Nie zabrakło Murzynka Bambo, Ptasiego Radia, Słonia Trąbalskiego czy Skarżypyty. Spośród szerokiej gamy talentów jury - choć nie było to łatwe zadanie -
wybrało następujących laureatów:

1 miejsce: Martyna Miksiewicz, klasa 2b

2 miejsce: Gustaw Borgosz, kl. 2c, Kajetan Lenik kl. 2b

3 miejsce: Maja Siejko, kl. 2f, Oliwia Kamińska, kl. 2b

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją obserwujemy rozwój zdolności recytatorskich i aktorskich naszych drugoklasistów!

 

Organizatorzy: Marta Baura i Katarzyna Kurgan


 

Dnia 19.01.2017r. w naszej szkole odbył się apel, 
na którym Dyrekcja szkoły wręczyła listy gratulacyjne 
dla rodziców czterdziestu uczniów z klas 4-6. Nagrodzone zostały dzieci, które otrzymały wzorowe zachowanie 
oraz wykazały dużą aktywność w życiu szkoły. 
Nagrodą jest wyjście do kina Nowe Horyzonty 
na film pt."Balerina"

Wyjście odbędzie się 27.01.2017r. w ramach lekcji.

 Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.


 

                              Regulamin Konkursu Ortograficznego:         

 

Cele:

- podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,

- wdrożenie do stosowania reguł ortograficznych,

- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,

- rozwijanie uzdolnień uczniów,

- motywowanie do osiągania sukcesów,

- kształtowanie właściwych reakcji na niepowodzenia.

 

Organizacja:

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas trzecich.  Z każdego oddziału wychowawca wybiera dwóch reprezentantów.

2.Termin konkursu:

   31 stycznia godz. 12.30, sala 30. Czas trwania konkursu: 45minut.

3. Arkusz konkursowy zawiera dyktando oraz zagadkę językową.

4. Uczniowie piszą pracę długopisem.  Błędnie napisaną literę skreślają i zapisują nad nią poprawną.   

    Nie wolno używać korektora.

5. Prace zostaną ocenione przez organizatorów konkursu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy  

    dyplom, natomiast zwycięzcy – dyplom laureata.

6. Zwyciężą uczniowie, którzy popełnią najmniejszą liczbę błędów.

 

Organizatorzy konkursu:

Renata Umławska-Przybyło

 

Ewa Samborska-Wcisło


 

WYNIKI MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU
"MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA"

I miejsce

Karolina Wesołowska klasa IIIb SP nr 109

Sarah Bazgan klasa IIc SP nr 109

 

II miejsce

Karolina Wójcik klasa IIIc SP nr 9

 

III miejsce

 Lena Broczkowska klasa IIb SP nr 20

Chalicka Zuzanna klasa IId SP nr 20

 

Wyróżnienie

 Wiktoria Oledibe klasa IId SP nr 20

 

Adrian Pilichowski klasa IIe ZSP nr 17


 

W akcjach organizowanych przez wolontariat szkolny POMAGAM INNYM
od września do grudnia 2016 r. zebraliśmy łącznie 1640,03 zł.
Pieniądze zostały przekazane na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Dzięki tym funduszom jedno dziecko będzie mogło skorzystać z rehabilitacji przez 3 miesiące. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych działaniach.

                                                                                            Opiekunowie szkolnego wolontariatu POMAGAM INNYM


 

Zapraszam 3  uczniów z każdej klasy trzeciej do udziału w Szkolnym Konkursie Przyrodniczo- Ekologicznym, który odbędzie się  8.02.2017 r. od 11:35  do 12:20  w sali nr 20. (w przypadku większej ilości  dzieci chcących wziąć udział w konkursie, zostaną  przeprowadzone  eliminacje  klasowe, aby  każdy chętny mógł sprawdzić swoją wiedzę). Zakres treści będących przedmiotem konkursu dostępny TUTAJ.

 

Finaliści szkolnego konkursu reprezentować będą szkołę

 

II POWIATOWYM KONKURSIE PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYM

organizowanym przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

11 maja 2017 roku (tj. czwartek) w Szkole Podstawowej nr 68.

                                                 Organizator : Zuzanna Mrzygłód


 

W finale konkursu lingwistyki matematycznej dla szkół podstawowych
WIEŻA BABEL, który odbędzie się 28 stycznia 2017 r. naszą szkołę
reprezentować będą Konrad Dworniczak z klasy 6a i Weronika Hruszczak z klasy 6b.

 

Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
we współpracy z LO nr III we Wrocławiu.