Get Adobe Flash player

Przystąpiliśmy do programu
Szkół Promujących Zdrowie

promocja zdrowia

Ratujemy i uczymy ratować

wosp

Serwis internetowy dla dzieci
poświęcony edukacji w zakresie
bezpieczeństwa w Internecie

Wrocław 12 °C
  03.09.2014 Ferienhaus Ostsee

postheadericon Aktualności

postheadericon MSZA ŚWIĘTA

mszaMSZA ŚWIĘTA z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego
odbędzie się

4 września (czwartek) o godzinie 10.00

Obowiązuje strój galowy.

postheadericon ZAJĘCIA STOWARZYSZENIA TALENT

Informujemy, że zajęcia w ramach Koła "Talent"
rozpoczną się w ostatnim tygodniu września 2014 r.
Przypominamy, że zajęcia te są odpłatne.


Chętne dzieci można zgłaszać po uprzednim wypełnieniu deklaracji
oraz dokonaniu wpłaty na podane w niej konto.

Dziecko może uczestniczyć w kilku zajęciach,
wówczas ilość deklaracji powinna odpowiadać ilości zajęć.
Deklaracje prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły (szufladka Koło Talent)
lub wychowawcy klasy
do 05 września 2014r. , a dowody wpłaty do 30 września 2014r.

Informacje dotyczące ilości proponowanych zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 ,
wysokość opłat za zajęcia oraz ankieta znajdują się na stronie internetowej szkoły
w zakładce STOWARZYSZENIE TALENT.

Prosimy o terminowe składanie deklaracji.
Zapisy po terminie będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ilość proponowanych zajęć w I semestrze, w roku szkolnym 2014/2015:

J.angielski – ( 30 godzin lekcyjnych ) - 240, 00 zł

Jak to możliwe ? – ( 15 godzin zegarowych ) – 127,50 zł

Szachy – ( 15 godzin zegarowych ) – 127,50 zł

Piłka halowa – ( 15 spotkań po 75 minut ) – 150 zł

Piłka koszykowa - (15 spotkań po 75 minut) - 150 zł

Informatyka – ( 15 spotkań po 75 minut ) – 142,50 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:
Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole:

90 1930 1073 2014 1400 0027 0001
KRS 0000062676

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko wpłacającego, nazwa szkoły,
nazwa zajęć dodatkowych, informacja za jaki okres dokonana została wpłata.

Zarząd Koła

postheadericon OBIADY

obiadUWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !
Obiady będą wydawane od 8 września (poniedziałek).

Dokonując opłaty za obiad, pamiętajmy o dowocie wpłaty,
który należy okazać w sekretariacie.
Na tej podstawie zostanie stworzona lista dzieci, które otrzymają obiad we wrześniu.

 1. Koszt obiadu (I i II danie) - 5 zł.
  (sprzedawane będą tylko pełne obiady - dwa dania)
  Prosimy pilnie dostarczyć informację do sekretariatu w przypadku alergików, dietetyków, itp...

  Od października będą obowiązywały tzw. "umowy obiadowe" (oficjalna nazwa: umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej). Rozdamy je we wrześniu (postaramy się jak najszybciej, ale jak to będzie w praktyce to nie wiem.... )

  UWAGA: Od października będzie obowiązywać umowa obiadowa. Rodzice muszą ją wydrukować ze strony lub będzie do pobrania w sekretariacie. Wypełnione dwa egzemplarze donieść do sekretariatu (jeden podpisany przez dyrektora zwracamy).

 2. UMOWA OBIADOWA - do pobrania

 3. ORGANIZACJA OBIADÓW:

  MIESIĄC

  ILOŚĆ DNI

  wrzesień

  17x5 zł=85zł
  od 8.09.2014 - 30.09.2014

  Więcej…

  postheadericon Stypendia

  Stypendia 2014/15

  Pomoc materialna przysługuje:

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

  Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  postheadericon WYPRAWKA SZKOLNA

  kdz

  Wyprawka Szkolna 2014/15

  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA"

  Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

  Uchwały nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna" oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

  29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 1024/.

  Więcej…

  postheadericon Spotkania z rodzicami/konsultacje

  Zapraszamy na spotkania:

  wywiadwka

  10 września 2014 r. ( środa ) o godzinie 17.00
  zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas 0 - 6 na zebrania z wychowacami klas.

  Więcej…

  postheadericon ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na przygotowanie,
  dostarczenie i wydawanie obiadów dwudaniowych
  dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu
  w roku szkolnym 2014/2015, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

  ogloszenie2508 mZa najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
  FIRMA KASIA Sławomir Grabowski
  ul.Traugutta 79/7
  50-417 Wrocław

  Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

  postheadericon INFORMACJA DLA RODZICÓW!

  SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
  UCZNIÓW KLAS 1-6 ORAZ ODDZIAŁÓW ZEROWYCH
  buty

  W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 1-2 oraz dzieci oddziałów zerowych rozpoczną naukę w nowym skrzydle szkoły. W związku z tym, planując zakup obuwia zmiennego dla swoich dzieci, proszę zwrócić uwagę na to, aby podeszwa była w kolorze białym lub zbliżonym do białego. Ślady pozostawione po obuwiu z ciemną podeszwą są trudne do zmycia, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

  Ze względu na planowany remont toalet w „starej" części szkoły, prośba ta dotyczy również uczniów klas 4-6.
  Uczniowie ci będą korzystać z toalet w nowym skrzydle szkoły.

  Dziękujemy za dostosowanie się do w/w prośby - DYREKCJA SZKOŁY

  postheadericon Kalendarz wrocławskiej edukacji

  kalendarz
  Od nowego roku szkolnego można sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia
  w kalendarzu wrocławskiej edukacji.

  Już dziś zobacz, kiedy będziesz miał wolne dni w najbliższym roku szkolnym.

  Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających
  konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl.

  Więcej…

  postheadericon WNIOSKI

  wniosek
  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

  w sprawie uczęszczania na zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
  (do pobrania WDZ .pdf)

  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
  w sprawie uczęszczania na lekcje religii.

  (do pobrania RELIGIA .pdf)

  Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
  w sprawie uczęszczania na lekcje etyki.
  (do pobrania ETYKA .pdf)

  postheadericon Podręczniki-rok szkolny 2014-2015

  ksSzanowni Rodzice,

  Aby dobrze przygotować się do rozpoczęcia pierwszego,
  bądź kolejnego roku edukacji Waszych pociech,
  zamieszczamy na naszej stronie internetowej wykaz podręczników,
  który będzie obowiązywać od września 2014r. w SP20.

  Poniżej znajduje się wykaz podręczników dla klas 0-6
  na rok szkolny 2014/2015.
  Wykaz podręczników (.pdf)

  SZANOWNI RODZICE PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS 1!

  Proszę wstrzymać się z zakupem podręcznika,ćwiczeń do języka angielskiego, do 28 sierpnia 2014r.
  Być może będą dotowane z budżetu gminy wraz z elementarzem!!

  Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy w czasie spotkania z rodzicami,
  które odbędzie się
  28 sierpnia 2014r.

  Dla osób, których dzieci uczęszczają na religię,
  do pobrania są także:

  podręczniki do religii kl. 0-3.
  Wykaz podręczników do religii (.pdf)
  podręczniki do religii kl. 4-6.Wykaz podręczników do religii klasy 4-6 (.pdf)

  postheadericon Informacje ogólne

  UWAGA WAŻNE!

  SZANOWNI RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE!!!

  W ramach projektu Wrocławska Edukacja przewidziano, dla wszystkich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), możliwość logowania się do systemu dla uczniów z wykorzystaniem numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej i dla rodziców poprzez utworzenie konta na portalu Wrocławska Edukacja.
  Numer Karty (karta jest opatrzona zdjęciem z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem właściciela), bądź nadany login dla rodzica, posłuży jako identyfikator do portalu oświatowego, umożliwiającego dostęp do:

  • Elektronicznej rekrutacji,

  • Dziennika elektronicznego,

  • Platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych,

  • Poczty elektronicznej,

  • Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (możliwość rezerwacji książek on-line, korzystanie z innych, niż macierzysta bibliotek szkolnych).

  Poniżej zamieszczona jest lista wniosków. W zależności od Państwa chęci i zgody prosimy o pobranie odpowiednich druków, wypełnienie i dostarczenie ich do sekretariatu szkoły.

  Wrocławska Edukacja - Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych


  Więcej…

  postheadericon ROZLICZENIE DOJAZDÓW

  ZMIANA ZASAD ROZLICZANIA DOJAZDÓW UCZNIÓW

  pismo wtr_jednoski_budzetoweW związku z uchwałą, podjętą przez Naczelny Sąd Administracyjny, o podatku od towarów i usług, z dniem 01-01-2014 nie otrzymacie Państwo FV za bilet, która wystawiona będzie na Szkołę Podstawową nr 20 im.Orła Białego. Od nowego roku na fakturach, które pobieracie Państwo z BOK UrbanCard, nabywcą jest rodzic / opiekun prawny ucznia. Dane na fakturze to imię , nazwisko i adres ( zamieszkania lub zameldowania) bez konieczności podawania NIP.

  Sposób opisania przez Państwa faktury ( na jej odwrocie ) pozostaje bez zmian.
  PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WŁASNORĘCZNYM PODPISIE
  POD ZAMIESZCZONYMI PEŁNYMI DANYMI DO PRZELEWU .