Get Adobe Flash player

Przystąpiliśmy do programu
Szkół Promujących Zdrowie

promocja zdrowia

Ratujemy i uczymy ratować

wosp

Serwis internetowy dla dzieci
poświęcony edukacji w zakresie
bezpieczeństwa w Internecie

Aktualności

OBIADY - wrzesień 2015

stołówkaUWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !
ROZPOCZĘCIE WYDAWANIA OBIADÓW OD 8 WRZEŚNIA 2015r.
Dokonując opłaty za obiad, pamiętajmy o dowocie wpłaty, 
który należy dostarczyć do sekretariatu. 

Koszt obiadu (I i II danie) - 5,50 zł. 
(sprzedawane będą tylko pełne obiady - dwa dania)
Prosimy pilnie dostarczyć informację do sekretariatu w przypadku alergików, dietetyków, itp...

UWAGA: Obowiązuje umowa obiadowa. Zalecamy, aby przynieść wypełnione egzemplarze jak najszybciej do sekretariatu. Rodzice powinni ją wydrukować ze strony w dwóch egzemplarzach, będzie także do pobrania w sekretariacie. Wypełnione dwa egzemplarze donieść do sekretariatu (jeden podpisany przez dyrektora zwracamy).

Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej proszę przynosić do sekretariatu.

ORGANIZACJA OBIADÓW:

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

wrzesień

17 x 5,50zł=93,50zł

Koło TALENT

SZANOWNI RODZICE !

 

         Na podstawie danych zawartych w ankietach, które wypełnialiście Państwo w czerwcu 2015 roku, ułożony został harmonogram zajęć pozalekcyjnych płatnych (JĘZYK ANGIELSKI, "JAK TO MOŻLIWE?, SZACHY, LEGO). Zadanie nie było łatwe, ze względu na ogromną liczbę zadeklarowanych zajęć (często kilku dla jednego dziecka). Rozpoczęcie zajęć planujemy na   14 września. Jest więc jeszcze trochę czasu, żeby harmonogramy dograć, uwzględnić w nich,     w miarę możliwości, Państwa sugestie (dotyczące, na przykład, zamiany grupy lub  propozycji innego terminu zajęć).  Na chwilę obecną, na listach ujęci zostali uczniowie, których Rodzice oddali ankiety.

Czytaj więcej...

MSZA ŚWIĘTA 2015/2016

kościólMSZA ŚWIĘTA

ROZPOCZYNAJĄCA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 6 WRZEŚNIA 2015r. o godzinie 12:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

Stypendia i zasiłki szkolne 2015

 

stypendia

W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w dziale świadczeń MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

  • poniedziałek – środa, piątek: od 7:30 do 15:00
  • czwartek: od 7:30 do 16:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 71/78-22-494 lub 71/78-25-994.

Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna 2015

 

W tym roku szkolnym o dofinansowanie do podręczników szkolnych 
ubiegać się mogą rodzice/opiekunowie prawni uczniów z klas III

 

  1. wyprawkana podstawie kryterium dochodowego:

    Dochód miesięczny nie może przekroczyć 574 zł. na członka rodziny

  1. poza kryterium dochodowym:

    /art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/

   Gdy w rodzinie występuje m. in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność,  długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa , wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza  w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

  1. na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwota dofinansowania wynosi 225 zł. i jest zwracana po przedłożeniu dowodu zakupu: faktury, rachunku, oświadczenia o zakupie.

Wnioski będą do pobrania u pedagoga szkolnego ( sala nr 16).

Wypełnione wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego do 7.09.2015

WYWIADÓWKA-wrzesień 2015

wywiadówkaSZANOWNI RODZICE!

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z WYCHOWAWCĄ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KLASY 0 - 3 (WTOREK) 8 WRZEŚNIA GODZ. 17:00
Spotkanie wychowawców świetlicy z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy
odbędzie się o godz. 18:00
 

KLASY 4 - 6 (ŚRODA) 9 WRZEŚNIA GODZ. 17:00

Zapraszamy!