Dokumenty

Informacja o ubezpieczeniu w roku szkolnym 2018/2019


OŚWIADCZENIE dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych

RODO KLAUZULE


Spotkanie Rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych z wychowawcami

Darmowa komunikacja miejska od 1 września 2018


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18

Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach


Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego

Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych ucznia dotycząca czasu pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym

- Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki

- Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych ucznia w sprawie uczęszczania na zajecia wychowania do życia w rodzinie

Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

Zasady uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Umowa o świadczenie usług przez Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Karta zgłoszenie dziecka do Świetlicy Szkolnej

- Zasady dotyczące właściwego stroju i wyposażenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Zasady organizowania zajęć wyrównawczych i innych form pomocy specjalistycznej w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Zasady dotyczące zwalniania z zajęć religii i wychowania do życia w rodzinie

- Zasady nagradzania uczniów na apelu motywacyjnym

- Informacja o opłatach za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

- Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego


PODRĘCZNIKI na rok 2018/2019

- WYKAZ podręczników 2018/2019


 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


 

Czytany 5585 razy
Więcej w tej kategorii: Przedmiotowy System Oceniania »