Zapraszamy uczniów klas 0 – 8 do udziału w szkolnym etapie
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”.

Prace należy oddawać katechetom do dnia 21.09.2018r.

RegulaminJP2

Zapraszam uczniów klas siódmych do udziału w konkursie

“Mistrz Języka Niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 20”.

Nagrodą dla dwóch pierwszych osób jest możliwość wyjazdu
na dwunastodniowy obóz językowy z dopłatą rodzica/opiekuna w kwocie 550 zł.
Konkurs odbędzie się 18 maja 2018r. 
Zgłoszenia należy kierować do p. Edyty Ćwiklik do dnia 14 maja 2018r. Szczegóły konkursu umieszczone są w regulaminie.

 

Nauczyciel języka niemieckiego
Edyta Ćwiklik

Termin zgłaszania drużyn na Międzyszkolny Konkurs GWIEZDNE SZLAKI został wydłużony do 24.04.2018r.
Zachęcamy do wzięcia udziału.

ZAPRASZAMY

Gwiezdne szlaki2

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego serdecznie zaprasza uczniów
z klas III do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie

GWIEZDNE SZLAKI

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu
1. Upowszechnienie wiedzy o kosmosie.
2. Propagowanie polskich osiągnięć w dziedzinie kosmologii.
3. Wspólna zabawa połączona z pozytywną rywalizacją.
Założenia organizacyjne
1. W konkursie biorą udział uczniowie z klas III
    (niekoniecznie uczęszczający do świetlicy szkolnej).
2. Trzy osoby, które zdobędą największą ilość punktów
     będą reprezentować szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
     pt. GWIEZDNE SZLAKI
3. Szkolny etap konkursu odbędzie się dnia 09.04.2018 r. o godzinie 10:45 w sali numer 1.
4. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody.
Zakres tematyczny
• Słońce i Układ Słoneczny
• Galaktyki
• Gwiazdy i gwiazdozbiory
• Planeta Ziemia
• Komety, meteory i meteoryty
• Gromady gwiezdne
• Loty w kosmos
• Wielcy astronomowie
Serdecznie zapraszamy!

W środę 11 kwietnia 2018 r. odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus.

Termin zgłoszeń upływa 20 marca 2018 r.
Koszt 9 zł.
Szczegóły na stronie www.jersz.pl

Konk Hum Omnibus

Zapraszam 3 uczniów z każdej klasy trzeciej do udziału w Szkolnym Konkursie Przyrodniczo - Ekologicznym, który odbędzie się 23.03.2017 r. (piątek) w godzinach 11.35 - 12.20 w sali nr 202 (w przypadku większej ilości dzieci chcących wziąć udział w konkursie proszę o przeprowadzenie eliminacji klasowych, aby każdy chętny mógł sprawdzić swoja wiedzę)

Zakres treści będących przedmiotem konkursu:

1) Królestwo roślin i zwierząt:
    a) rośliny i zwierzęta w otaczających nas ekosystemach;
    b) podział roślin i zwierząt na rodzime i egzotyczne;
    c) rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla krajobrazu nadmorskiego, nizinnego, wyżynnego i górskiego;
    d) rośliny uprawne: zbożowe, okopowe i oleiste oraz ich wykorzystanie;
    e) warstwy lasu;
    f) dzikie zwierzęta żyjące w miastach – sposoby pomagania im;
    g) rośliny i zwierzęta domowe i hodowlane – nazwy, wygląd, odpowiednia opieka;
    h) zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt.
2) Zmiany w środowisku naturalnym w ciągu roku:
    a) cykl życia roślin w ciągu roku;
    b) zależność między porami roku a występowaniem zjawisk atmosferycznych, elementy pogody;
    c) obieg wody w przyrodzie;
    d) przygotowania zwierząt do zimy;
    e) zagrożenia dla człowieka płynące ze strony niektórych zjawisk atmosferycznych.
3) Mapa:
    a) różne rodzaje map (fizyczna, polityczna) i informacje z nich uzyskiwane;
    b) kierunki geograficzne na mapie;
    c) znaczenie kolorów na mapie;
    d) podstawowe znaki kartograficzne i topograficzne: rzeka, jezioro, morze, ocean, las, miejscowość, zabudowania, droga:
    e) największe rzeki (od źródła do ujścia) i najważniejsze góry Polski.
4) Ochrona przyrody:
    a) wpływ stanu wody, gleby i powietrza na życie człowieka;
    b) sposoby dbania o czystość wody, gleby i powietrza;
    c) metody samodzielnego filtrowania i oczyszczania wody;
    d) konieczność segregowania śmieci;
    e) sposoby ponownego wykorzystania posegregowanych odpadów, recykling;
    f) sposoby ograniczania ilości odpadów;
    g) zagrożenia dla środowiska płynące z działań człowieka;
    h) rośliny i zwierzęta chronione;
    i) najważniejsze parki narodowe – umiejscowienie na mapie.

Finaliści szkolnego konkursu reprezentować będą szkołę w

III POWIATOWYM KONKURSIE PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYM

organizowanym przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

17 maja 2018 roku (czwartek), w Szkole Podstawowej nr 68.

Organizator : Zuzanna Mrzygłód

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VII do uczestnictwa w XII edycji MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO - EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA - CZY JĄ ZNAM? pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bp. prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 73 im. Generała Władysława Andersena we Wrocławiu.

 

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie przeznaczonym dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Konkurs polega na odręcznym napisaniu słynnego zdania
Mikołaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

Praca powinna być napisana na kartce A4.
Ocenie podlegać będą:
- poprawność zapisu,
- ozdobienie kartki,
- charakter pisma.

Prace należy oddawać do 16 lutego 2018r. (piątek) do p. Magdaleny Boberskiej.
Praca powinna być w kopercie A4 dokładnie opisana: imię, nazwisko i klasa.
Wyniki ogłoszone zostaną 21 lutego 2018r., w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

 a niechaj narodowieZachęcam do udziału w konkursie

Magdalena Boberska

 

 

Strona 1 z 2