Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

Alfik Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 12 zł
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo
w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział
i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu

Zapisy i wpłaty do 8 listopada: klasy 1,2 i 3 u wychowawców, klasy 4-8 u nauczycieli matematyki.

Termin konkursu: 24 listopada 2021r. godz. 09:00-10:30

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

Koordynatorzy konkursu
Katarzyna Bednarek
Anna Kwiatkowska

Dolnośląskie Konkursy Wojewódzkie zDolny Ślązak 2021/2022

zDolny Slazak

Uczniowie klas 4-8!
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji dolnośląskich konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak.

W roku szkolnym 2021/2022 zostaną przeprowadzone konkursy z języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Chęć udziału w etapie szkolnym należy zgłosić swojemu nauczycielowi do 8 X 2021.


Szczegółowe informacje na temat konkursów (harmonogram, regulaminy, arkusze konkursowe z poprzednich lat) znajdują się na stronie internetowej: zdolnyslazak.edu.pl

Linki do szczegółów ponizej
Harmonogram
Regulamin

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs OLIMPUS z biologii odbędzie się 6 listopada 2020 r.
Zgłoszenia udziału oraz opłatę w wysokości 10 złotych należy dokonać u nauczyciela biologii do 8 października 2020 r.

Strona 1 z 6